nhacuadi-tieu-thuyet-6-tu

#1 Tiểu thuyết 6 từ – Thật hay đùa?

Mở đầu cho chuỗi chủ đề Kiến “không ngủ” là một bài viết chủ đề Văn học nói về tiểu thuyết 6 từ.

Tiểu thuyết 6 từ là một tác phẩm có thật của nhà văn người Mỹ Ernest Hemingway.

Và đúng như tên gọi của nó, tác phẩm có nội dung ngắn gọn, bao gồm 6 từ: “For sale: baby shoes, never worn.” (Tạm dịch: Cần bán: giày trẻ em, chưa mang bao giờ).

Lấy cảm hứng từ đó, các câu chuyện chỉ gồm 6 từ chứa nhiều tầng nghĩa, nhiều cách hiểu ra đời.

Và người ta gọi chúng là những tiểu thuyết 6 từ.

Tiểu thuyết 6 từ sưu tầm (phần dịch tiếng Việt là của người viết)

nhacuadi-tieu-thuyet-6-tu

He bottle-feeds his wife’s killer (bottle-feed: cho đứa trẻ bú bình)

Brought rose home. Key didn’t fit (Mang hoa hồng về nhà. Chìa không khớp)

loop! Help, I’m traped in a (vòng lặp! Cứu, tôi bị mắc kẹt trong một)

Mom taught me how to shave (Mẹ đã dạy tôi cạo râu thế nào)

Strangers. Friends. Best friends. Lovers. Strangers. (Người lạ. Bạn bè. Bạn thân. Người tình. Người lạ)

Sleepless night. Endless tear. Broken heart. (Đêm không ngủ. Không ngừng khóc. Tim vỡ tan)

Nguồn từ Reddit/Reddit Việt: sixwordstories và instagram @6wordsmith

Ý tưởng và tổng hợp: Gà Bông

Biên tập: Nhà của Di.

Leave a Reply