di-mot-ngay-dang-hoc-mot-sang-khon

Podcast số 18 – Đi một ngày đàng, học một sàng khôn Phần 1

Cũng giống như câu Đi một ngày đàng, học một sàng khôn, Radio Nhà của Di tuần này sẽ nói về những gì mình học được từ những chuyến đi xa.

Mình có dịp đi trao đổi sinh viên ở Hàn Quốc và một số nước từ khá sớm. Và những chuyến đi đó trở thành kinh nghiệm sống rất quý báu với mình.

nhacuadi-di-mot-ngay-dang-hoc-mot-sang-khon

Cụ thể, phần 1 này sẽ chia sẻ về 2 bài học của mình.

Cùng nghe nhe.

Mình mong là dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì mọi người vẫn luôn được sống trong những điều tốt đẹp và hạnh phúc.

Ngọc Diệu – Nhà của Di.

Leave a Reply