#1 Hướng dẫn sống sót cho sinh viên mới toanh – University survival guide for dummies

Đợt nhập học mới dành cho các bạn sinh viên năm 1 đã sắp bắt đầu. Mình hoàn toàn hiểu được những ảnh hưởng sâu rộng của việc thiếu định hướng và chủ quan về tương lai sẽ ảnh hưởng thế nào đến các bạn sinh viên. Do đó, chủ đề này mình xin chia sẻ nhữ ...