Thử thách viết 14 ngày – Ngày 8 – Viết về chủ đề “sống hạnh phúc”

Ngày 8 - Viết 1500 chữ về chủ đề "sống hạnh phúc". Sáng giờ mình ngồi loay hoay mãi mà chưa biết rõ định nghĩa sống hạnh phúc với mình là như thế nào thì vô tình đọc được một bài viết trên Facebook với tựa đề "Huỷ hoại một đứa trẻ có thể đơn giản ...