nhacuadi-tien-xau-xa

Podcast số 32 – Tiền có “xấu xa” không?

Radio Nhà của Di về tiền tuần này là chủ đề đầu tiên trong chuỗi tháng 5, chuỗi nói về tài chính.

Sau chuỗi Radio đầu tiên về Tình yêu, mình nhận được những phản hồi rất tích cực. Điều này làm mình thấy vui và quyết định sẽ làm thêm một chuỗi mới liên quan đến chủ đề khác.

Như vậy, mỗi tháng sẽ là một chủ đề khác nhau và cảm giác mong chờ cũng sẽ được tăng thêm. Thêm vào đó, mọi người cũng biết chủ đề chính xuyên suốt của tháng.

Vào việc thôi.

Tiền có “xấu” không?

Tiền là gì?

Trong podcast này, mình sẽ nói về những suy nghĩ của mình về những quan điểm mà mình đã từng thấy hay từng nghe được.

Mình nghĩ, nếu như quan điểm của bản thân chưa được làm rõ thì dễ dẫn đến những vấn đề không hay.

Vì đây cũng là một vấn đề nhạy cảm, có phải không?

Cùng nghe thôi.

Mình mong là dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì mọi người vẫn luôn được sống trong những điều tốt đẹp và hạnh phúc.

Ngọc Diệu – Nhà của Di.

Leave a Reply