#6 Tác động của suy nghĩ tích cực (Positive Thinking) đến cơ thể và tâm trí

Đợt Covid-19 này ở Sài Gòn đã ảnh hưởng đến chúng ta rất nhiều. Những người xung quanh, họ hàng hay bạn bè mình đều lác đác nhiễm bệnh. Không những thế, những khó khăn về mặt công việc, tài chính hay xa cách vật lý cũng phần nào đánh gục sự tích cực ...