nhacuadi-3-so-2

#12 – Dùng 3 số 2 để biểu diễn mọi số nguyên dương

Kiến “không ngủ” hôm nay sẽ nói về một vấn đề Toán học. Liệu chúng ta có thể biểu diễn mọi số nguyên dương bằng 3 số 2 hay không?

Hi vọng chủ đề hôm nay sẽ không làm mọi người thấy khó hiểu.

Để mình giải thích một chút.

Số nguyên dương là những số đi từ 1, 2, 3, 4, và đếm tiếp cho đến khi nào… hết hơi không thể đếm được nữa.

Câu hỏi đặt ra là:

Các số nguyên dương nói trên có thể bằng một biểu thức nào đó chỉ bao gồm 3 số 2 hay không?

Nghe qua thật vô lý.

Vì có những số rất lớn vượt ngoài khả năng tính toán nếu chỉ xoay quanh 3 số 2 và các phép tính thông thường (cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa, thậm chí là giai thừa).

Vậy đáp án là gì? Điều này có khả thi không?

Chúng ta hãy xét ví dụ dưới đây. Giá trị của biểu thức bên phải là bao nhiêu?

nhacuadi-3-so-2-so-nguyen-duong

Lần lượt có:

kmh15qM2diIJjDJAP0f28d1ra43ws1 osR4dgfMAKVwPZWHITFkYNGLS4y1JKB apNVqdxvMyoYJWiZYVrcqTmZu0sDlkD1sLTmLkvwDQIbnQVF9UXDdydAL 4dP7n7nlCPccDSP

MHUxtvY4giE8X 4AB94fejw9ZrEJlNf8VSvAmhkW2F8pwnlhINguzfO2ZqfmMiLTRVERSJ5JQYEwuar1hktzGvbvMfMaR7HIPK6OvGOhCvPY0mTNBZgC3YwsQiQUpn vqaIXWN5f

Vậy dấu chấm hỏi phía trên là 3.

Nếu ta muốn có số 5, ta có thể thử viết biểu thức như vầy:

zVGUi6mnj6W7ycnU5ATz4oCijtRwrT OUim0tQw6WVGkvZgS5BjU2Xc21jl8KcBgOrCGQUh29X fbRKWHQBnXNmTBfYBcT2 AT RSGtmIcxT z4eIod

Như vậy, ta có nhìn ra được quy tắc. Có phải nếu số cần biểu diễn là 5, thì ta cần có 5 dấu căn bậc hai hay không?

Nếu số đã cho là N thì ta sẽ có:

hq3hYWvQ0Obp4dpjgtrvPzMcxPC3GxrMca0pJm9t4TN QN7TV oOpcr1cjjD CvNAOx6fMoDFQmxVKVAwtS4D giUES53oqMfyB

Vậy là từ bây giờ, mỗi khi muốn biểu diễn bất kì con số nào đó chỉ bằng 3 con số 2, hãy dùng biểu thức trên và số căn bậc hai cũng chính bằng con số đó nhé.

Thông tin này cũng khá là thú vị ấy chứ.

Mong là dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì mọi người vẫn luôn được sống trong những điều tốt đẹp và hạnh phúc.

Ý tưởng và trình bày: Gà Bông

Biên tập: Ngọc Diệu – Nhà của Di.

Leave a Reply